Het project te realiseren binnen de afgesproken grenzen

van kwaliteit, tijd en geld

Bozk – Bouw op Zekerheid zet kennis en deskundigheid in om de belangen van opdrachtgevers optimaal te behartigen en biedt daartoe een breed dienstenpakket aan. Het project wordt gerealiseerd binnen de afgesproken grenzen van kwaliteit, planning en budget.

Nieuwbouw

Nieuwbouw te Norg

Nieuwbouw

Nieuwbouw te Norg

CONTACT

Bozk Bouw op Zekerheid
Brink 1, 9331 AA Norg

Postadres
Postbus 12, 9330 AA Norg

T: 0592 20 51 51
E: info@bouwopzekerheid.nl

kvk: 71622144 | btw: 8587.87.301.B01

Algemene voorwaarden Bozk Bouw op Zekerheid DNR-2011